Sunday, January 11, 2009

Sarong malipot na hapon....I was a little inspired to blog in my native tongue....I didn't know there were lots of blogger out there using our native dialect (or as other refer to it a language (is it debatable???)) bikol.

Oragon? Yah I guess I am one proud oragon na bikolana.


Here is a piece of a story working title is "untold feelings...." I originally intend to write this in english....but I realize why not try in my native tongue. Besides, there will be no loss in translation. But I guess this will test how well I know my dialect, my choices of words and how well I convey emotion. So much for the explanation. Read below...


Dae ko aram kung tano arog kaini ang namamate ko saiya.

Garong sa heleng ko mayo man nin dahilan para masunuan ko sya, kadakol ko na nin amigo.

Pero ngonian napupungaw ako na mayo sya, na dae nya na ako pigkakaulay, dae pig text.

Tano daw?

Ano kaya ining namamate ko?

Nahulog baga an boot ko saiya?

Pero garong bako man ining pagkamoot.

Tano ta arog kaini?

Siguro manangad arog kaini pag ang tao marhay ang pig pahiling saimo talagang mayo kang maginibo kundi masunuan mo man sya.

Tano ta arog kaiyan...pagmate ko nabiktima ako kan sarong bagay na habo kang isip ko.

Masiram syang kaulay. Maboot sya, dae ko lang talaga gusto ang saiyang pagpaparaumaw sakuya.

Garo kayang sobra man nya akong pag masidan...lalo na ang hayagan nyang pag sabi sakuya na nagagayon sya sakuya.

Aram ko bako akong makanos pero garo dae man tama sakuya an saiyang grabeng pagumaw. Garo man sya agit agitan sakuya, minsan ngani sinasabi nya yan sakuya tapos ini an pigpunan kan haloy na asusang. Alagad, dawa arog kaiyan sa saro sa samuyang ulayan pig linaw nya sakuya na nakikiamiga sana sya.

Ako man na may marhay na boot- marhay man lang ang paheleng saiya


Dae ko aram pro pag nakakadangog ako nin kanta na mamundo namumundo man ako.

Bluer than blue ang nadadangog ko ngonian....tapos garong malipot....nalilipot ako ta talagang malipot an panahon ngonian.


Siguro kc sa halawig na panahon may mga bagay akong habong atubangon.

Arog kaneng namamate ko....gusto kung makiamigo sa sarong tao na nagagayunan sako....na sa namamate ko sa pagmasid masid kan saiyang heroon garong posibleng pag pigtaanan kung atensyon baka mapule sa sarong bagay na makanos asin sakuyang pagbasulan....sarong dakulang kasalan.


Madayaon ngane sya por dahil sya hayagaan nya na naipapaabot ang pagmate nya sakuya.

Alagad ako dae ko magibo ini, pano babae ako. Bakong marhay para sa babaeng may agom na nakikimarayan nin boot sa lalake na may agoma man dawa ngane amigo sana lalo na kon aramo na ining lalaking ini may interes saimo. Makasupog lalo na mayo man depekto ang ibahan me kan sakuyang agom.


Dae ko din aram basta arog ngonian hinahanap hanap ko na lang sya.

Gusto ko sya makaulay nin haloy. Puede man kuta pero ano ang pagpaparaurolayan.

Mag ngak-ngak na garong marhay lang talagang mag amigo?


Siguro kaya pinapansin ko gabos saiya, dawa dae gayo risa.

Dae ko aram napapaso ako kang mga hling nya...dae naman ako inosente pero grabe tensyon kang mga heleng nya- aram kung may hararom na paglaom ang mga heleng nya.

Inda kung hanggang nuarin ang arog kaining sitwasyon.

Haloy na kami sigeng ulay na kaming duwa lang nakakaaram.

Minsan, pig amin nya sakuya na suno nya ako an hitsura ko, may tolong bulan na an nakaage- dae sya nakatios.


Nin huli sa saiyang sinabi, pig hapot nya ako kung ang'ot ako saiya. Ano an dapat na simbag? Dae ko man aram....an sakuya na sanang pigsabi, si totoo kung namate. "Ayos lang, para kayan. Mayo man yan, nag hanga ka sana man."

Alagad, pig purbaran ko na mag iwas saiya. Masakit na, tibaad saen pa maabot an saiyang namate.

Sa pagheleng ko arog kayan ang guinibo nya kaya sya nag tuga kan saiyang namatean sakuya. Ta nganeng aram ko na dae na sya maalangan pa. Ta nganeng dae na sya masakitan pa, dae na maglaom, saka para dae na magrarom pa ang saiyang namatean.


Ang paglaom ko ngane nalingaw na sya sakuya, may sambulan kaming haros dae nag ulay....napungaw ako saiya. Alagad dae ko naandaman ta kan kami nagkahilingan guiraray mahamison na naman ang saiyang pakipag ulay sako sige nya na naman pahaging kan saiyang pag hanga sakuya.

Tibaad napungaw sya sakuya kan halawig na bakasyon.

Ako eu man pungawon ako saiya.

Pero aram ko sala ene ta mas moot man ako sa agom ko.

Ngonian ko lang naisip na pede ka palan makamate arog kaine dawa may sigurado kang namumutan.

Masakit ini.

Habo ko na- ano daw dapat kung guibohon.

Napapangirit ngane ako ta dati nasusuya ako kang mga arog kaining istorya....pro ngonian ini man ang istorya kan buhay ko.

Habo kung magkasala sa agom ko. Ining namamate ko na ini bakong kasalan na ini?

Ini baga an inaapod na tentasyon?

Ano ta pig te tentasyonan na ako ni satanas?

Kaya ano baga ang dapat kung guibohon?

Sa heleng ko pareho kami nin rason o iniisip kaya minsan dae aram ang guibohon pag yaon an kada saro.

Sarong beses pa lang nagkataon na nagkaiba kaming duwa.

Mayo din nakakaaram pero naaraman pa ni agom.

Si agom ko dae nagmalisya, ta pig sabi ko an totoo.

Maogma ako kang panahon na idto-dae na nasundan.

Dae na siguro kasi garong habo me man na nagkakaiba na kami lang.

Mayong papadumanan ining sinusurat kung ini....puro lang paglaom, pagbasol, pag isip- ano daw? Eu man kaya sya? Tibaad arog kaini....?

Dae ko aram....pero ining mga nakaaging bulan gusto ko ang atensyon na itinatao nya sakuya....minsan inda pero garong mas masid masid nya pa ako kesa kan agom ko.

Sa parteng ene aram ko nagkakasala na ako.

2 comments:

 1. magayon man kuta na, ugaring ta mas magayon kuta kun purong bicol piggamit mo.

  ReplyDelete
  Replies
  1. yeah man! ngonian ko lang nabasa ini :-)
   iyo suno ko man purong bikol kaso mo garo ngane sarala si mga tataramon na naisurat ko ta dae man ako hararom mag bikol. ngonian na lugod ako nag basol ta mayo na ning bikol culture kang nag highschool ako. importante palan ang subject na yan.

   Delete