Wednesday, October 6, 2010

Glorien 93 Maogmang nagtiripon

Ang orolay na pag tiripon kang highschool batch 93 pig punan Enero pa sana kang taon na ini.
Nahiling ko na sa Facebook na pirmi ining hot topic.
Alagad ako personal kung aram na garo dae ako sigurado nin huni ta kadakol sanang dalagan ang maarabot.

Nag abot ang Pebrero nabaretaan ko ang Camsur International Marathon.
Sabi ko sa sadiri ko dae ko ini papalagpason.
Kang nagkahilingan ngani kami ni Coach Rio- pig sabi ko saiya, tibaad ang first full marathon ko igde sa CIM ko guibohon.

Alagad ang mga pangyayari dae ko namalayan nag Mayo, duman ako nabunyagan kang full marathon na ini.

Garo nang-gad dae na ako makaka atindir kang tiripon na ini. Medyo namumundo ako.
Ta sa memorya ko basta may sinabing tiripon elementary man o highschool batch, pirmi akong yaon.
Pig isip ko pa kung papalagpason ko ini.
Mala ta naka isip akong mag litik duwang semana bago ang aldao kang tiripon.

Nahurophuropan ko na.....kadakol man ning marathon na masurunod pa....ining mga ka-batch ko kang elementary tsaka highschool- sinda ang mga amigo asin amiga ko na haloy ko nang biristo. Kung susumahon si elementary classmate may 27 yrs, si highschool 20 years and counting . Sinda na pig turing ko na garo mga tugang...sinda na mga nakaiba ko nin marhay asin an pundasyon kang "friendship" na ini mayong halo ni ano mang interes...kundi purong pagkamoot asin pagkamagturugang na pig tadhana kang panahon.

Naguiromdoman ko ang elementary sagkod highschool batch ko sa UNC garong haros mayong pinag-iba. Ini por dahil kadaklan sa mga kaklase ko kang elementary sa UNC man guiraray nag highschool. Kaya ngani pag may tiripon na nababareta sa batch na ini interesado akong mag iba, ta para sako sinda an saro sa mga haraluyon ko nang kabistado, amigo asin amiga.

Orogmahon gabos, nagbabarayle, ano ini Senior night in jeans? hehehe

sa picture na ini narumduman ko si pirmi pig sabi sa mga party kadto "Raise the roof!"
Kang pag abot kang aldao na pig takda kang samuyang maogmang tiripon garong kulang ang panahon.
Grabe dae pondong ngakngak, iristorya, ngirit igde- duman, picturan na dae matapos tapos ini an sakuyang naobserbahan. Pati ngani ako nag pondo kang nawaran nin baterya.

Pig sabi ni Cloyd na dakul sa mga ka-batch an may mga marhay na buhay ang nag heras kan saindang "blessing". Marhay na salamat sainda, por dahil dyan naging mas magayon ining pambihirang pagtiripon kang mga uragong batch 93 (lol!).
Dae man dapat pag lingawan na ang tiripon dae kuta madadagos kung bako por dahil sa mahigos na pag organisar kang mga uragon na ka-batchmate na nakabase sa naga.  Arog ki cloyd (mahigoson ka pre),  nong nong, luna, cora etc...hay kadakol sanang pangaran na dae ko na masaro saro....ang masabi ko lang urgulyo ko sinda gabos.

ining hirilingan na ini pag mate ko mayong gayong nag liwat sa mga lalawugon dawa ngane 17 yrs na poon kang kami nag gradwar nin highschool lol!
siguro mga sampulong taon pa may mahirira na.

Ining da moobs na ini an ebidensya na mayong nag hera sa batch 93 hehehe
Naoogma ako na ang mga amiga asin amigo dawa haloy na dae naghirilingan...mayo nin aralanganan...iyo man guiraray....napasuhay lang kang panahon....maogma ini. Laom ko na ang mga masunod na tiripon ma bunga nin mas marhay asin pusog na iribahan.

ining duwang ini sampulong taon ko dae nahiling...nag aragom kami na dae nagkabararetaan...tano daw?
mayo lang. nagkasuruhayan lang.

c neri saka c nono- mga kaklase poon elementary...c nono ngane hanggang college
grabeh!

No comments:

Post a Comment